Finanshovedsædet for Danmark er blevet etableret for at krone landet med uovervindelighed ved at løfte landets kollektive bevidsthed op til en høj grad af integration - således at livet kan blive gennemtrængt af positivitet alle steder, og ingen i vores dejlige Danmark behøver at stå over for problemer og fiasko.

Hele den måde hvorpå Danmark kan løftes til uovervindelighed - rigdom, fred, velstand og fremgang - går ud på at uddanne og fastansætte 250 mennesker til at sørge for, at hele landets bevidsthed bliver ved med at fungere velintegreret. Dette sker på baggrund af eller som en bivirkning af deres daglige fælles udøvelse af Transcendental Meditation og de avancerede teknikker, inklusiv yogisk flyvning.

Det er en meget specialiseret viden om opnåelse af højere bevidsthedstilstande på det individuelle plan. Når mange individer praktiserer disse teknikker sammen resulterer det i at den freds- og harmoniskabende effekt forstærkes mange gange og der skabes derved et beskyttende skjold omkring landet (ligesom det ses med Meissner effekten i fysik), som ikke tillader nogen negativitet at opstå, hverken indenfor eller udenfor landet.

I Danmark er der over 500, der praktiserer meditationsprogrammet hjemme. Det eneste der skal til for at Danmark løftes til uovervindelighed er at disse mennesker mødes og udøver deres program sammen.

Hvis du allerede er Sidha så form en gruppe eller deltag i en gruppe for at udøve yogisk flyvning morgen og aften sammen med andre sidhaer

Tilbage til toppen
Det er heldigt for de yogiske flyvere i alle lande, at de nu kan stå frem og vise styrken i deres præstationer. Det, de kan opnå, er at skabe uovervindelighed for deres land ved at flyve sammen i flere store grupper i forskellige dele af deres byer. Se Maharishi's invitation.

De yogiske flyvere i Danmark, som flyver sammen i grupper vil blive æresmedlemmer af Finanshovedsædet for Danmark og vil modtage en speciel æresbevisning fra Maharishi University of World Peace, Schweitz, som anerkendelse af deres enestående rolle og evne til at skabe uovervindelighed for deres land. 

Hvis du ikke er sidha endnu

Tilbage til toppen
Lær Transcendental Meditation og de avancerede teknikker, inklusiv yogisk flyvning ved at deltage i korte kurser af 1-2 ugers varighed.
Du kan allerede fra starten af begynde at nyde de personlige fordele og du vil hurtigt blive i stand til at være med i gruppen af yogiske flyvere i Danmark, som vil krone landet med uovervindelighed.

De yogiske flyvere i Danmark, som flyver sammen i grupper vil blive æresmedlemmer af Finanshovedsædet for Danmark og vil modtage en speciel æresbevisning fra Maharishi University of World Peace, Schweitz, som anerkendelse af deres enestående rolle og evne til at skabe uovervindelighed for deres land.

Etablering af en skole eller uddannelses- institution med 250 studerende

Tilbage til toppen  
Finanshovedsædet for Danmark vil etablere en ny skole/uddannelsesinstitution High School med mindst 250 studerende(og Finanshovedsædet for Danmark kan inviteres til at køre eksisterende skoler med mindst 250 studerende). De studerende vil fortsætte med deres nuværende læseplan, som tilbyder dem forskellige dele af viden gennem studiet af forskellige fag; men de vil også have en ekstra time hver dag, hvor de vil udvikle funktionen af hele deres hjerne - de vil med deres egen bevidsthed komme i kontakt med det forenede felt for alle naturens love, som er opdaget af fysikken - de vil opnå viden om hele naturens lov og vil derved opnå målet med deres uddannelse - et liv med succes og fri for fejl og lidelse. Samtidig vil de spontant skabe en indflydelse af positivitet i landets kollektive bevidsthed, som vil gøre hele samfundsadministrationen forebyggelses orienteret og problemfri.

Uddannelse og ansættelse af en permanent gruppe af yogiske flyvere

Tilbage til toppen
For at opretholde en integreret kollektiv bevidsthed på permanent basis skal en gruppe på 250 personer uddannes og ansættes. Der skal bygges nogle helt specielle boliger til disse eksperter - i overensstemmelse med sthapatyaveda, som indeholder nogle bestemte matematiske beregninger inden for arkitektur, der skal bruges til at skabe lykke-bringende hjem med hovedindgangen vendt mod øst. Ansættelsen af de fredsskabende eksperter vil i det første uddannelsesår med en minimumsløn på 7.500 kr. om måneden koste i alt 1.875.000 kr. om måneden for samtlige 250 eksperter.

Vi er så heldige at have mere end 50 milliardærer og milliardærfamilier i Danmark, og derfor føler vi, at vi aldrig kommer til at mangle penge.
  • Hvis vi tænker på hele befolkningen, så vil det program, vi iværksætter nu med det formål at krone Danmark med uovervindelighed, kun koste ca. 30 øre per dansker per måned; eller 3,75 kr. per dansker om året. Regeringen skal tilgodese hele befolkningen, og for regeringen er det kun et spørgsmål om 1.875.000 kr. om måneden. Regeringsbudgettet er på 463 mia. kr., så det budget, der skal til for at skabe uovervindelighed, er ubetydeligt. Det skyldes vores nye viden om naturens samlede orden, det forenede felt, som er bragt for dagens lys fra naturvidenskabens alter og fra oldtidens videnskab om bevidstheden - den vediske litteratur fra oldtiden.

  • Vi har også besluttet at tilslutte os det Europæiske Finanshovedsæde i Bruxelles og det Globale Finanshovedsæde i New York. Hvis ikke vores projekt bliver honoreret af de mest velhavende danskere inden for en uge, så låner vi penge af vores venner i udlandet, så vi alligevel kan krone landet med uovervindelighed; og vi vil gå i gang med en række aktiviteter, så vi kan tjene penge og betale de lånte penge tilbage. Men det vil ikke sømme sig for de mest fremtrædende og velhavende topdanskeres værdighed.

  • Vi er fast besluttet på at få det gjort. Selv hvis kun èn procent af befolkningen (54.000 mennesker) kan give 30 kr. om måneden, eller 360 kr. om året, bliver vores land stadig væk kronet med uovervindelighed og kan holde hovedet højt hævet blandt andre lande.
Bliv grundlægger, beskytter eller medlem af uovervindelighed - i Danmark

Tilbage til toppen
  • Vi har besluttet at fejre to uovervindeligheds grundlæggere, som vil tilbyde at betale en fjerdedel af den årlige omkostning forbundet med at opretholde en permanent gruppe af yogiske flyvere.

  • Vi har besluttet at fejre fire uovervindeligheds beskyttere, som vil tilbyde at betale en ottendedel af den årlige omkostning forbundet med at opretholde en permanent gruppe af yogiske flyvere.

  • Vi har besluttet at fejre medlemmerne af uovervindelighed, som vil betale et årligt medlemsgebyr på 1.000 Euro eller ved at købe en 50.000 Euro Uovervindeligheds obligation som vil finansiere de ovennævnte projekter.


  HVAD PENGE ANGÅR, ER DANMARK I STAND TIL AT OPNÅ UOVERVINDELIGHED HELT PÅ EGEN HÅND

Gaver kan indsættes på Finanshovedsædet for Danmarks konto i Danske Bank,
Reg. nr. 3565 Konto nr. 3565509195,
Finanshovedsædet for Danmark, CVR nr.: 29 71 62 26

Informér os venligst om hvilket niveau du ønsker at deltage på og vi vil med stor tak kontakte dig og sørge for på passende vis at ære din deltagelse i dette projekt, som vil gøre vores land uovervindeligt.  

Byggeri i form af lykkebringende hjem

Tilbage til toppen
Sundhed, rigdom og visdom - uovervindelighed - for den danske befolkning kræver at alle familier bor i lykkeskabende hjem.

Dette skema viser de negative virkninger ved at bo i bygniner der vender forkert i relation til hovedretningerne, nord, syd, øst og vest og med reference til vand, hældning, bakker mv.


Forebyggelses orienteret tilnærmelse til sundhed

Tilbage til toppen
Finanshovedsædet for Danmark vil også organisere at hele Danmarks befolkning kan få glæde af den forebyggelses orienterede tilnærmelse til sundhed, som tilbydes af Maharishi Universitet for Vedisk Medicin gennem Maharishi Spas og sundhedsklinikker samt livsfremmende produkter fra Maharishi Vedisk Økologisk Landbrug og økologisk tøj.

Vores programmer indenfor sundhed og rekonstruktion af bygninger vil give os økonomisk selvtilstrækkelighed, så vi kan opretholde en gruppe af yogiske flyvere i Danmark på permanent basis.


De beviser, der har inspireret os - Videnskabelig Forskning  Den inspiration, som har fået os til at krone landet med uovervindelighed, er baseret på mere end 600 videnskabelige undersøgelser over Maharishi's Transcendental Meditation og dens avancerede teknikker, herunder yogisk flyvning, som er udført i løbet af de sidste 35 år på mere end 250 uafhængige universiteter og forskningsinstitutioner i 32 lande og udgivet i 7 bind på sammenlagt mange tusinde sider. Forskningen har vist substantielle positive virkninger inden for alle livets områder og inden for alle de kanaler, som vi i mange år har tjent samfundet igennem - sundhed, uddannelse, forsvar, handel og industri, resocialisering og fald i kriminalitet, samt administration i retning af verdensfred.  
Tilbage til toppen Dette er fortidens optegnelser og i nutiden er der allerede hele lande der er begyndt at nyde effekten af den kollektive udøvelse af Transcendental Meditation.

Her kan du se hvordan du kan deltage

Hvis du er sidha:
Flyv i grupper
Hvis du ikke er sidha endnu:
Tag et kursus
Etablering af en skole eller uddannelses- institution med 250 studerende
Uddannelse og ansættelse af en permanent gruppe af yogiske flyvere
Bliv grundlægger, beskytter eller medlem af uovervindelighed - i Danmark
Byggeri i form af lykkebringende hjem
Forebyggelses orienteret tilnærmelse til sundhed
De beviser, der har inspireret os - Videnskabelig Forskning