Forside >>
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Global Financial Capital of New York

Syv projekter der vil resultere i et bedre liv for alle og en bedre verdenUovervindelighed 1

Administration 2

Sundhed 3

Uddannelse 4

Økologisk landbrug 5

Global rekonstruktion 6


Fjernelse af fattigdom 7

Videnskabelig forskning

GRUNDE TIL AT STARTE DISSE PROJEKTER

PROJEKT NUMMER 7: Fjernelse af fattigdom er et projekt som vi arbejder på ud fra vores dybeste følelse af respekt for og viden om livet - livets inderste natur er lyksalighed; men mange folk lige foran os er udsat for mangel og lidelse. Det piner os og vi skammer os over at halvdelen af vores kære globale familie lever i decideret fattigdom. Vi er derfor, på vores eget niveau og også fra niveauet af den eksisterende rigdom i verden, inspireret til at arbejde på at eliminere fattigdom og hæve levestandarden hos de fattige familier i verden. Vejen der må anvendes er at uddanne de fattige og træne dem i livets natur og ikke give dem 'minimums lønninger', men rimelige lønninger, så de kan bo i ordentlige hjem, få ordentlige klæder og sund mad, samt også have tilstrækkelige midler til deres børns uddannelse (som minimum så det korresponderer til middel indkomst niveauet).
For at nå dette mål har vi planlagt at ansætte de fattige og give dem de nødvendige evner til at starte økologisk landbrug i deres eget land. Der er over 40 millioner hektar ubrugt, frugtbar landbrugsjord i verden. Denne gave fra Gud er tilgængelig på jorden og ved at gøre brug af det kan vi fjerne fattigdom fra verden.


RAAM er den globale udviklings valuta for Global Country of World Peace (Verdensfredens Globale Land). Denne valuta tilbydes til regeringer, handelskamre, landbrugs- og bonde organisationer og andre udviklingsinstitutioner, som en 'katalytisk valuta', som vil cirkulere i en begrænset periode for at financiere opstarten af landbrugsprojekter mv.

RAAM er blevet godkendt