Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt >>
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt

Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt er en gennemtestet og praktisk tilnærmelse til verdensfred og national uovervindelighed - en tilnærmelse som er bekræftet i mere end 50 gentagne forsøg og 23 undersøgelser publiceret i førende videnskabelige tidsskrifter med uvildig bedømmelse. Der er tale om en direkte teknologisk anvendelse af selve de mest avancerede opdagelser indenfor kvantemekanik, neurologisk videnskab og menneskelig bevidsthed.

Denne tilnærmelse til forsvar af landet anbefaler øjeblikkelig etablering af store samlede grupper af fredsskabende eksperter, der sammen skal udøve specifikke "bevidsthedsteknologier", der gennem videnskabelige undersøgelser har vist sig at neutralisere akutte etniske, politiske og religiøse spændinger som giver næring til vold, terrorisme og konflikter i samfundet. Ved at uskadeliggøre spændinger og neutralisere fjendskab vil denne i praksis gennemtestede metode øjeblikkeligt kunne:
  • Uskadeliggøre fjendskab i en potentiel fjende, hvorved man forebygger fødslen af fjender og start på krig
  • Skabe en kohærent og harmonisk kollektiv bevidsthed, herved vil landet opnå øget styrke mod potentielle ødelæggende indflydelser såvel udefra som indefra.
  • Skabe et fredfyldt og samarbejdende globalt miljø, der vil virke fremmende på skabelsen af stabile regeringer og ophør af fjendtlige handlinger i regionale brændpunkter
  • Stoppe terrorist celler i hurtig vækst og spredning i risikofyldte lande, samt forebygge selvmords missioner og andre fanatiske terrorist handlinger ved at dæmpe lokal støtte til sådanne handlinger
  • Sikring af vedvarende fred, sikkerhed og økonomisk stabilitet hjemme, hvorved der kan ske en lettelse af trykket på de instanser under regeringen som har ansvaret for den offentlige sikkerhed
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt er den eneste tilnærmelse der på en effektiv måde rammer selve årsagen til nationale, regionale og globale konflikter. Det er den eneste tilnærmelse til opretholdelse af national sikkerhed og verdensfred, som er testet grundigt i praksis og som dermed er bakket op af grundig videnskabelig forskning.

Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt skaber en håndgribelig, målbar effekt af fred som skaber nogle gunstige omstændigheder i omgivelserne, hvor diplomatiske og andre konventionelle tilnærmelser faktisk kan lykkes. Denne metode bør derfor være en helt central komponent i enhver omfattende tilnærmelse til fred og national sikkerhed.