Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande >>

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Uovervindelighed for alle lande

Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi introducerede for snart 50 år siden Transcendental Meditation til verden for derigennem at bringe oplysning - dvs. udviklingen af menneskets fulde muligheder - til millioner af mennesker over hele jorden. Maharishi tilbyder nu sit videnskabeligt dokumenterede Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt for at skabe uovervindelighed i alle lande og permanent fred i verden.

I år 2000, grundlagde Maharishi sammen med videnskabsfolk, uddannelseseksperter, akademikere og fredselskende mennesker fra mere end 100 lande Verdensfredens Globale Land - Global Country of World Peace med det formål at udbrede denne viden til hele verden om hvordan man kan skabe og opretholde fred.


Maharishi
Mahesh Yogi
"Nu kan enhver regering opnå national uovervindelighed og dermed garantere sikkerhed og velstand for sine borgere. Sådan en regering vil helt naturligt opnå permanent støtte fra befolkningen - og vil dermed sikre sin egen eksistens og værdighed i lang tid, som en stabil og suveræn regering."

Invitation til at skabe et Uovervindeligt Danmark og permanent fred i verden

På vegne af Verdensfredens Globale Land vil jeg gerne invitere regeringen og befolkningen i Danmark til at skabe en uovervindelig nation og fred i verden gennem anvendelsen af den fuldstændige viden om Naturens Lov.

Som danskere opfatter vi vores land som en fredelig nation. Alligevel er disse værdier ved at komme mere og mere i fare.

Vi har i de seneste år set flere og flere tilfældige terroristangreb i landene omkring os og det er naivt at tro at faren ikke lurer for lignende situationer i vores eget land. Vi er helt klart mere sårbare overfor destruktive indflydelser som kan komme både indenfor og udenfor landets grænser.

Alle nationer er sårbare

I dag er alle lande sårbare. Selv de største og stærkeste lande tages som gidsler af små terroristgrupper. Konventionelle militære metoder er i højere og højere grad ude af stand til at beskytte landet mod terrorist angreb, mod nye destruktive teknologier eller mod missiler med super høj præcision.

Diplomatiske anstrengelser synes ligeså nytteløse. I en verden som er delt af dybt rodfæstede fjendskaber og regionale spændinger, er aftaler og våbenhviler noget der i bedste fald har givet en midlertidig lettelse i situationen. Fredsaftaler på papir og diskussioner mellem grupper eller lande der er i krig er et alt for spinkelt grundlag til at det kan blive en varig fred.

Hvordan kan vi så opnå vedvarende fred og være i stand til at beskytte landets sikkerhed, stabilitet og velfærd?

Tag vare på den underliggende årsag til vold


Jeg opfordrer landets ledere og alle ansvarlige borgere til at støtte etableringen af dette videnskabeligt dokumenterede program som beskrevet i 'Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark'. Vi kan skabe et uovervindeligt forsvar for vores kære Danmark og samtidig medvirke til at skabe fred i hele verden.

- Raja Bjarne S. Landsfeldt
    Leder af Verdensfredens Globale Land
i Danmark
Ifølge ny forskning virker traditionelle tilnærmelser til forsvar ikke. Dette skyldes at man ikke tager fat i selve den underliggende årsag til vold og konflikt: de helt akutte politiske, etniske og religiøse spændingstilstande, som giver stærk næring til terrorisme og konflikt bliver ikke forløst. Vi har brug for en effektiv metode til at eliminere disse dybt rodfæstede spændinger - en dokumenteret tilnærmelse som kan sikre landet mod vold og fremme fred og fremgang i verden.

I løbet af de sidste 25 år er en spændende ny tilnærmelse til skabelse af fred blevet testet og afprøvet i omfattende forsøg - i Mellemøsten og hele verden. De konsekvente resultater har vist sig som meget store fald i terrorisme, krig og anden vold. Disse resultater er blevet gentaget i mange forsøg, og de er publiceret i førende akademiske tidsskrifter. Endvidere er resultaterne bekræftet af hundredvis af uafhængige videnskabsfolk og eksperter. Metodens effektivitet er nu udenfor enhver diskussion.

Disse undersøgelser bekræfter at vi nu har den nødvendige videnskab og teknologier til rådighed til endegyldigt at slutte al terrorisme og konflikt. Vi kan opnå en uovervindelig styrke og sikkerhed i hvert eneste land og vi kan sluttelig skabe permanent verdensfred. Ved at anvende disse teknologier kan vores land opnå uovervindelighed og vores regering kan garantere fred og sikkerhed for hver eneste dansker. Men det er nu der skal handles.

Akut behov for at skabe en integreret kollektiv bevidsthed

Vi ønsker ikke at miste vores kære lands frihed. Vores statsminister har åbent og klart erklæret sin støtte til den destruktive fremgangsmåde som praktiseres af den amerikanske regering. Danmark er et fredeligt land og vi ønsker ikke at være medårsag til destruktion noget sted i verden i et forsøg på at forsvare landet. Sådanne metoder bringer ikke mere fred i verden, men skaber faktisk flere fjender for vores land.

Undgå at der 'fødes' nogen fjender

Det eneste ægte forsvar består i at sikre at der ikke opstår nogen fjender. Som du kan læse på denne hjemmeside vil vores program for et uovervindeligt forsvar for Danmark skabe en uovervindelig indflydelse af fred, harmoni og enhed i den kollektive bevidsthed. Denne harmoniske indflydelse neutraliserer stress og spændinger og eliminerer direkte alle voldelige tendenser i hele befolkningen, hvorved vi kan forebygge terroristangreb, kriminel adfærd og alle trusler mod vores land. Ingen destruktiv indflydelse vil kunne opstå noget sted i landet. Dette udgør det eneste sikre forsvar mod en skjult fjende.

Ydermere vil dette 'skjold' af fred og kohærens som skabes af vores program sikre at landet ikke kan rammes af destruktive kræfter udefra.

Denne virkning der opstår ved at skabe en forenet og integreret uovervindelig kollektiv bevidsthed i landet, som et middel til at beskytte nationen, har sit grundlag i de dybeste principper bag hele naturens funktionsmåde. Disse principper er nøje forklaret på siderne på denne hjemmeside.

Det videnskabelige grundlag for skabelse af Uovervindelighed: Adgang til det Forenede Felt for Naturens Love

I de seneste årtier har kvantefysikken opdaget det mest grundlæggende og mest kraftfulde niveau i naturens måde at fungere på - det Forenede Felt for Naturens Love. Det Forenede Felt er et holistisk niveau hvorfra alle naturlovene fungerer og er dermed ansvarlig for den velordnede skabelse og administration af de uendelige forskelligheder i hele universet.

Avanceret forskning indenfor fysik har afsløret at dette universelle, altgennemtrængende felt i naturen, der ligger bag ved alt i skabelsen, er et felt af bevidsthed.

Gennem Maharishi's bevidsthedsteknologier er det muligt at komme i direkte kontakt med det Forenede Felt og derved oplive dets iboende enhed og orden i hele landets kollektive bevidsthed. Dette er muligt på baggrund af det princip i naturens funktionsmåde som kaldes "felt-effekten". Eftersom bevidstheden er et felt der ligger bag ved alt i skabelsen, ligesom tyngdefeltet og de elektromagnetiske felter, er det muligt at skabe en effekt i hele bevidsthedsfeltet fra ét sted.

Selv en relativ lille gruppe af danskere - 250 - der udøver disse bevidsthedsteknologier sammen kan udstråle en indflydelse af harmoni og orden gennem dette underliggende felt af bevidsthed. Dette vil neutralisere negative og destruktive tendenser i hele befolkningen og derved kan vi forebygge at der opstår nogle fjender.