Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land >>
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Verdensfredens Globale Land - Global Country of World Peace

Overblik

Verdensfredens Globale Land blev udtænkt af Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi, den kendte Vediske videnskabsmand med ekspertise i bevidsthedens felt.

Verdensfredens Globale Land blev officielt grundlagt d. 7. oktober 2000 af Maharishi sammen med videnskabsfolk, uddannelsesfolk, doktorer, jurister og freds-elskende mennesker fra over 100 lande, som ønskede at være med til at skabe et globalt hjem for alle freds-elskende mennesker overalt. Dets formål er at skabe permanent fred og enhed i vores globale familie af lande gennem anvendelse af viden om Naturens Lov.

Livet styres af Naturens Lov

I dag er hvert land styret af menneskeskabte love. Men livet som helhed er universelt styret af Naturens Lov. Hele Naturens Lov - Universets Grundlov - administrerer den uendelige mangfoldighed i det galaktiske univers med perfekt orden og uden problemer. Verdensfredens Globale Land er blevet etableret i anerkendelse af at livet overalt styres og administreres af Naturens Lov.

I denne videnskabelige tidsalder har vi nu viden om hele Naturens Lov til vores rådighed. Moderne videnskab har fået et glimt af denne virkelighed i form af teorierne om det Forenede Felt, som beskrevet i kvantefysikken. Fuldstændig viden om dette felt af enhed - Universets Grundlov, som administrerer alt liv ved selve skabelsens udspring er tilgængelig i den ældgamle Vediske videns tradition, som den er bragt frem i lyset af Maharishi.

Universets Grundlov støtter de menneskeskabte Grundlove

Verdensfredens Global Land har som sin grundlov den evige Universets Grundlov, Grundloven for Naturens Lov, som er indeholdt i de ældgamle optegnelser i Vedaen og den vediske litteratur, der endvidere har givet ekko ned gennem tiderne i alle religiøse traditioner i alle folkeslag, men også i denne videnskabelige tidsalder, hvor den moderne videnskab har opdaget de uforanderlige naturlove der styrer hele universet.

Verdensfredens Globale Land blev etableret for at anvende denne viden om den højeste administration i form af Naturens Regering - administration baseret på Naturens Lov, for derved at kunne give støtte og perfektion til den eksisterende menneskeskabte administration i alle lande.

Administrationen i Verdensfredens Globale Land, som er baseret på Naturens Lov har ikke til hensigt at erstatte eller tilrane sig noget lands administration, men tilføjer den manglende viden, som kan løse de problemer ethvert lands regering står overfor i dag. Alle regeringers funktionsmåde vil blive hævet til et niveau, hvor den er på højde med selve administrationen i Universets Regering, med evnen til at forebygge problemer og opfylde alle borgernes behov.

Uovervindelighed for alle lande

Verdensfredens Globale Land vil sikre sand suverænitet og uovervindelighed for alle lande - ved at støtte hver national grundlov med den virkelig selvberoende, uovervindelige og højeste niveau af altid nærende autoritet fra det Forenede Felt for Naturens Lov - Vedaen og den vediske litteratur - Universets Grundlov.

At leve i harmoni med Naturens Lov

Problemer findes i alle lande fordi naturens love overtrædes af hele befolkningen. Verdensfredens Globale Land vil tilbyde viden om Universets Grundlov - hele Naturens Lov, til hele befolkningen i hvert land. Således vil alle kunne opnå al viden om hvordan man lever livet i harmoni med Naturens Lov, herved skabes et problemfrit liv i alle lande.

Suverænitet i bevidsthedens område

Verdensfredens Globale Land har sin suverænitet i bevidsthedens område, sin autoritet i den uovervindelige kraft i Naturens Lov og en forældrerolle for alle lande. Verdensfredens Globale Land etablerer en Global Administration baseret på Naturens Lov ved at oplive den nærende og udviklingsfremmende kraft i det Forenede Felt for Naturens Lov, i hvert individs bevidsthed og i hvert lands kollektive bevidsthed og i verden som helhed.

Ved at skabe en kohærent kollektiv bevidsthed kan regeringen blive fejlfri

Da regeringen blot er et spejl på kvaliteten af et lands kollektive bevidsthed vil Verdensfredens Globale Land ksabe en kohærent og integreret kollektive bevidsthed i alle lande. Dette vil skabe national enhed og kohærens, som netop vil udgøre grundlaget for en fejlfri administration af landet.

Skabelse af global enhed for at reducere opsplitningen af verden

Selvom Verdensfredens Globale Land er et land uden grænser, der omfatter hele jordkloden anerkender og opretholder det fuldt ud alle landes grænser og suverænitet.
Men hvis permanent fred og enhed skal opnås i familien af alle nationer så er det nødvendigt med et land uden grænser der har en global administration med en forældrerolle for hele 'verdensfamilien'. Ellers vil eksistensen af lande med grænser, indsnævret patriotisme og nationale interesser altid og constant skabe opdelinger og splittelse som i sidste ende vil føre til konflikt og krig.

Verdensfredens Globale Land vil skabe en forenende indflydelse i verden ved at oplive det underliggende felt af ENHED, som er at finde ved selve grundlaget for den mangfoldige skabelse, i hvert enkelt individs bevidsthed og i hele verdens kollektive bevidsthed. Dette vil skabe en følelse af globalt borgerskab og en international patriotisme - en patriotisme for livet - i alles hjerter og sind, uanset om man lever i et stort eller lille land. Dette vil reducere den opsplittende indflydelse som skabes af nationalisme og landegrænser, som tilfældigt skiller menneskeheden fra menneskeheden.

Kulturel integritet og global harmoni

Samtidig med at Naturens Lov frembringer og giver næring til den uendelige mangfoldighed i livet, vil den globale administration baseret på Naturens Lov, som er etableret af Verdensfredens Globale Land, støtte og styrke alle de smukke forskellige kulturelle værdier og måder at leve på, som findes i alle lande over hele kloden. Verdensfredens Globale Land vil styrke hvert lands identitet og suverænitet, samtidig med at der skabes en integreret og kohærent kollektiv bevidsthed i hele verden. Resultatet vil være at vores 'verdensfamilie' vil fremstå som en smuk mosaik af forskellige kulturer og religioner, der lever sammen i permanent fred og harmoni.

"Verden er min familie"

Freds-elskende mennesker i alle lande har udtryk ønske om at blive globale borgere i et globalt land som bringer fred og sikkerhed til alle gennem fredelige metoder. Etableringen af Verdensfredens Globale Land fuldbyrder dette dybtfølte ønske hos alle de freds-elskende mennesker i hvert land og er således grundlagt på baggrund af en deklaration fra Universets Grundlov som siger - Vasudhaiva Kutumbhakam, "Verden er min familie".

Permanent fred på jorden

Etableringen af Verdensfredens Globale Land er helt essentiel for verden i dag, hvor tiden kræver at en kæmpe kraft af fred dukker op på jorden, med så omfattende global styrke at alle destruktive kræfter vil forsvinde.

Verdensfredens Globale Land indfører et nyt videnskabeligt dokumenteret program som vil skabe permanent fred på jorden og som vil hindre at der nogensinde igen opstår konflikt eller krig. Dette program - Teknologien for det Forenede Felt for Naturens Lov - opnår direkte adgang til det mest grundlæggende og samtidig mest kraftfulde niveau i naturen, uendeligt mere kraftfuldt end atomkraften. Indtil nu har regeringerne i verden primært sat deres lid til destruktive midler til at forsøge at opretholde fred og sikkerhed for deres lande.

Det Forenede Felt for Naturens Lov er det niveau i naturen som fremmer udviklingen af alt og alle og på samme tid forener alt i skabelsen. Gennem anvendelsen af Teknologien for det Forenede Felt for Naturens Lov vil Verdensfredens Globale Land etablere permanent fred i vores urolige og problemfyldte verden og samtidig skabe en tilstand af enhed mellem alle landene i verden. Dette skabes fra det dybeste niveau af Naturens Lov, som harmoniserer alle forskelligheder i skabelsen og som opretholder fred og orden i hele i hele det galaktiske univers.

Yderligere information om Verdensfredens Globale Land kan findes på hjemmesiden: www.globalcountry.org