Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark >>
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Danmark?

For at skabe permanent verdensfred er det planen at etablere fredsskabende grupper overalt på jordkloden, på alle niveauer - lokalt, nationalt og globalt. Disse grupper vil opleve Transcendental Bevidsthed (tilstanden af indre fred) i sig selv og vil derved skabe en indflydelse af fred der vil være så stærk og gennemtrængende at krig og terrorisme ganske enkelt ikke kan eksistere.

Én gruppe på 250 fredsskabende eksperter i nærheden af København: Målet for Danmark er at etablere en gruppe på 250 fredsskabende eksperter på permanent basis.

Andre fredsskabende grupper i Danmark

Samtidig arbejdes der på planer om at skabe et Maharishi Fredsuniversitet i Maharishi Vediske Center nord for Silkeborg, hvor der allerede nu er en fast gruppe på 25 fredsskabende eksperter - målet er også her at nå op på 250 deltagere. Derudover vil vi etablere en Nordisk Højskole for Verdensfred - der også vil komme til at rumme en stor gruppe af fredsskabende eksperter. Og adskillige steder rundt om i landet vil der blive etableret yderligere fredsskabende grupper, bl.a. i forbindelse med byggeri af fredsskabende boligområder.

8.000 fredsskabende eksperter på hvert kontinent: For at styrke effekten på globalt plan etableres en 8.000 gruppe på hvert kontinent. Forskning har gentagne gange vist at en gruppe af denne størrelse skaber en målbar indflydelse af harmoni og kohærens over hele jorden - herved sker der en meget effektiv opløsning af al den globale stress som giver næring til terrorisme og krig.

56.000 freds skabende eksperter i Indien: Den centrale del af planen der skal sikre permanent fred i verden er skabelsen af en permanent gruppe på 16.000 fredsskabende eksperter i centrum af Indien, det såkaldte Brahmastan, som ligger i staten Madya Pradesh. Derudover etableres 5 grupper på hver 8.000 eksperter - én i øst, én i vest, én i nord, én i syd og én i byen Ayodhya. I alt 56.000 fordelt på 6 grupper i Indien. Forskning har igen og igen vist at effekten af disse fredsskabende grupper øges med kvadratet på antallet af meditations eksperter involveret så disse grupper vil overgå alle hidtidige grupper med en fredsskabende effekt der vil være mere end 50 gange større.

3.000 Fredspaladser: Fredspaladser er planlagt at blive bygget i verdens 3.000 største byer. Hver af disse bygninger - som bygges i overensstemmelse med naturens love - vil hver især også indeholde fredsskabende grupper af yogiske flyvere. Derudover vil disse videns centre tilbyde en lang række programmer til stressreduktion, fremme af sundhed og udfoldelsen af det mentale potentiale hos den lokale befolkning.