Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Skabelsen af en kohærent og harmonisk kollektiv bevidsthed >>
Det forenede felt 
Det forenede felt af bevidsthed 
Grundlaget for uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed

Skabelsen af en kohærent og harmonisk kollektiv bevidsthed: "Maharishi Effekten"

Regelmæssig oplivelse af det forenede felt gennem Transcendental Meditation har vist sig at kunne opløse dybt rodfæstet stress i individet, hvorved man kan se en markant reduktion i forhøjet blodtryk, hjerteslag, hjertesygdomme og andre stress relaterede sygdomme. Når meditationen udøves i grupper har det vist sig at der sker en effektiv reduktion i stress og spændinger i samfundet, hvilket kommer til udtryk i form af mindre kriminalitet og vold, samt mere fred og positivitet i hele befolkningen.

Publiceret forskning bekræfter at den kollektive udøvelse af Transcendental Meditation og TM-Sidhi programmet i grupper på adskillige hundreder eller tusinder af fredsskabende eksperter, meget hurtigt neutraliserer akut stress i samfundet - inklusiv etniske, religiøse og politiske spændinger der giver næring til vold og konflikt. Vold og konflikt bliver derved undgået, idet de bagved liggende spændinger opløses og beroliges og selve fjendskabet kommer ikke til udtryk længere.

Fra fysikkens synspunkt vil man sige at disse grupper af uddannede fredsskabende eksperter kontakter og stimulerer kollektivt det forenede felt og skaber derved meget kraftfulde bølger af enhed og kohærens som gennemtrænger den kollektive bevidsthed i hele befolkningen. De øjeblikkelige håndgribelige resultater kan ses som mindre kriminalitet og vold, samt forbedrede positive tendenser i samfundet. (Se forskningen.)

Dette fænomen med øget kohærens og fred i hele samfundet blev først rapporteret i forskning der blev publiceret i 1976, og som viste, at når 1% af en befolkning udøvede Transcendental Meditation så faldt kriminaliteten i gennemsnit med 16%. Dette fænomen fik navnet "Maharishi Effekten" efter opdageren Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi, som forudsagde fænomenet i 1960. Begrebet inkluderer nu den indflydelse, som skabes gennem gruppeudøvelsen af det avancerede TM-Sidhi program, hvor selv kvadratroden af 1% af befolkningen er tilstrækkelig til at skabe målbare forandringer i samfundets forskellige tendenser.

Reduktionen i vold, terrorisme og krig gennem gruppeudøvelsen af Maharishi's Transcendental Meditation og TM-Sidhi programmet er det mest grundigt undersøgte og mest veletablerede fænomen i de samfundsrelaterede videnskabers historie. (Se referencerne.) Denne gruppeudøvelse er hjørnestenen i Maharishi's forenede feltbaserede tilnærmelse til forsvar.