Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter >>

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Anbefalinger fra uafhængige eksperter

"Dette arbejde . . . fortjener meget seriøs overvejelse."
"Man kan med fuld ret hævde, at de potentielle muligheder i denne forskning overgår enhver anden forskning indenfor sociale og psykologiske forskningsprojekter, der foregår nu. Forskningen har overlevet en bredere vifte af statistiske test end hovedparten af forskning indenfor konfliktløsning. Det er min opfattelse, at dette arbejde, og teorien bag det, fortjener meget seriøs overvejelse af både akademikere og beslutningstagere i samfundet."
- David Edwards, Ph.D.,
Professor i statskundskab
ved University of Texas i Austin


"Vi må tage disse undersøgelser alvorligt."
"I de undersøgelser, som jeg har undersøgt nærmere [fredsskabende grupper], kan jeg ikke finde nogen metodologiske fejl og resultaterne har været gennemgående set over mange gentagne undersøgelser. Uanset hvor utrolig forudsætningen lyder, så tror jeg, at vi er nødt til at tage disse undersøgelser alvorligt."
Ted Robert Gurr, PhD
Emeritus Professor of Government and
Politics University of Maryland


"Forskningen er i orden."
"Hypotesen forårsagede helt afgjort nogle løftede øjenbryn hos vore anmeldere. Men det statistiske arbejde er solidt. Tallene er der. Og taget for sin pålydende værdi indikerer disse resultater opdagelsen af en ny fredsskabende teknologi."
Raymond Russ, PhD
Prof. of Psychology
University of Maine
Editor, Journal of Mind and Behavior

"Denne forskning . . . kræver handling."
"Jeg har fulgt forskningen omkring virkningen af de fredsskabende grupper, som den har udviklet sig i løbet af de sidste tyve år. Der er nu en meget stærk og omfattende mængde af beviser, der demonstrerer, at denne nye tilnærmelse til fred indeholder en både enkel og billig løsning på mange af de sociale problemer, vi står overfor i dag. Min opfattelse er, at denne forskning er så stærk, at den kræver øjeblikkelig handling hos de ansvarlige på regeringsniveau."
Huw Dixon, Ph.D.
Professor of Economics,
York University, England"[Denne artikel] afprøver en hypotese som vil synes, uden at sige for meget, uortodoks for de fleste (inklusiv mig selv). Alligevel synes hypotesen at være udledt på en logisk måde fra de indledende præmisser og den empiriske testning lader til at være kompetent udført. Det er de standarder som indsendte undersøgelser til dette videnskabelig tidsskrift normalt udsættes for."
Bruce Russett, Ph.D.
Professor, International Relations
Yale University
Editor, Journal of Conflict Resolution"Dette er meget spændende forskning. Det er et utraditionelt koncept, men de ligefremme beviser giver i mine øjne tiltro til teorien."
Ved Nanda, Ph.D.
Director
International Legal Studies Program
University of Denver"Når man statistisk kan kontrollere for så mange variable som det er tilfældet i disse undersøgelser, så fremstår resultaterne meget mere overbevisende."

Raymond Russ, Ph.D.
Professor of Psychology,
University of Maine
Editor, Journal of Mind and Behavior"I starten var jeg skeptisk, men efter at have studeret den forskning der er udført til dato, har jeg konkluderet at disse undersøgelser på [fredsskabende grupper] har udsat teorien for grundige empiriske tests. De har udvist pålidelige resultater som kræver alvorlig interesse. Denne metode bør anvendes bredere i kriminalitets sænkende programmer."
Ken Pease, Ph.D.
Professor of Criminology
University of Huddersfield
Board Member
British Home Office National
Crime Prevention Board, 1993-96