Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Skabelsen af en kohærent og harmonisk kollektiv bevidsthed 
Det forenede felt 
Det forenede felt af bevidsthed 
Grundlaget for uovervindelighed >>
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Grundlaget for Uovervindelighed

De seneste videnskabelige opdagelser indenfor kvantemekanik og kvantefelt teori afslører de grundlæggende principper for uovervindelighed som praktisk kan anvendes gennem Maharishis forsvarssystem baseret på det forenede felt og som konkret kan resultere i hidtil usete resultater indenfor landets sikkerhed, styrke og uovervindelighed. Disse principper inkluderer:

Princippet om ukuelig styrke

Heisenberg usikkerheds princippet beskriver at et systems indre energi er proportional med dens karakteristiske frekvens:

Som en konsekvens af dette vil kerneprocesser, med deres karakteristiske frekvens (hvor er protonens radius), energimæssigt overvælde kemiske processer, hvis karakteristiske frekvenser er væsentligt mindre: (hvor er en typisk molekylær dimension).

Det betyder, at selvom en molekylær struktur tilsyneladende ikke kan gennemtrænges, som for eksempel i tilfældet med et krystallinsk gitter af jodammonium, så vil denne struktur blive ødelagt øjeblikkeligt ved en kerne påvirkning, som f.eks. radioaktiv henfald af en jod kerne der er indkapslet i det kemiske gitter struktur.

På samme måde ses at en tilsyneladende uigennemtrængelig kerne struktur som f.eks. en ilt kerne, ødelægges når en kerne bestanddel eksploderer gennem en 'grand-unified' lepto-quark overgang:


Disse eksempler illustrerer at mere grundlæggende niveauer af Naturens Lov i allerhøjeste grad er mere kraftfulde.

Målestokken for 'superunification' (på planet af det forenede felt) er den ultimative tids og afstands målestok. Det er målestokken for kvantetyngdekraft,* Planck skalaen (10-33 cm) - den dynamiske oprindelse for rum og tid. Eftersom denne målestok er millioner og millioner af gange mindre end atomkernerne garanterer usikkerhedsprincippet at det korresponderende er millioner og millioner af gange mere kraftfuldt. Det forenede felt kan derfor meget let besejre og overmande noget tidligere niveau indenfor videnskabelig teknologi - det være sig kemisk, elektronisk, biologisk eller på atomkerneområdet.

Meissner Effekten: Uovervindelighed gennem indre kohærens

Meissner Effekten illustrerer et andet dybtgående uovervindelighedsprincip, som udledes fra kvantefysikken om superledere. I en almindelig leder (venstre side), vil mangel på kohærens, uordnede elektroner tillade gennemtrængning af et eksternt magnetfelt. I en superleder (højre side), ser vi hvordan kohærent kollektiv funktionsmåde, elektronerne imellem, resulterer i at de ydre magnetfelter spontant afvises og der opretholdes absolut uigennemtrængelighed.

Dette princip om uovervindelighed gennem indre kohærens som ses i Meissner Effekten er på ingen måde enestående for en superleder; det findes overalt i de fysiske og biologiske videnskaber. I hvert tilfælde er systemets naturlige evne til at modstå uorden baseret på en kohærent kollektiv funktionsmåde.

Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt anvender princippet fra Meissner Effekten til at skabe et uovervindeligt skjold for hele landet. Ved at frembringe en meget kraftfuld kohærent og harmonisk kollektiv bevidsthed vil Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt skabe uigennemtrængelige grænser som beskytter landet mod alle ødelæggende indflydelser og påvirkninger.

Gauge Supersymmetri: Uovervindelighed gennem uendelig tilpasningsevne

Gauge supersymmetri er det videnskabelige princip gennem hvilket det forenede felt på dynamisk vis opretholder sin tilstand af enhed - dets fuldkommen balancerede super symmetriske enhed af diametralt modsatrettede tendenser, som kendes som Bose og Fermi felter. Hvis denne supersymmetriske balance pludselig blev udsat for potentielt opløsende ombytninger blandt dens bosoniske og fermioniske komponenter, så vil specialiserede komponenter i det forenede felt som kaldes gauge gravitinos spontant svare igen med en modvirkende kraft og derved vil systemets perfekte symmetri blive opretholdt.

Alle disse grundlæggende uovervindelighedsprincipper - princippet of uovervindelig styrke, princippet om uigennemtrængelig kohærens (Meissner Effekten), og princippet om uendelig tilpasningsevne (gauge supersymmetri) - begynder at træde i funktion når det forenede felts kvaliteter bliver oplivet i landets kollektive bevidsthed gennem større grupper af kohærensskabende eksperter der udøver Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt.

Disse top videnskabelige uovervindelighedsprincipper fra fysikkens område forklarer i moderne videnskabelige termer hvordan Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt kan skabe en uovervindelig styrke og national uovervindelighed ved at oplive helheden af Naturens Lov - det forenede felt - og dets uovervindelige kvaliteter i samfundets kollektive bevidsthed. Alt sammen bekræftet af omfattende publiceret forskning.*Blandt de avancerede teknikker knyttet til Transcendental Meditation er "Yogisk Flyvning," en ældgammel, men dybtgående mental teknik som skaber en meget stærk hjernebølge kohærens. Regelmæssig udøvelse af Yogisk Flyvning frembringer en voksende beherskelse af tyngdekraften, som demonstreret ved kroppens spontane løft fra underlaget i respons til en ren mental impuls.

Mestring af tyngdekraften demonstrerer den evne det fuldt udviklede menneskelige sind har til at fungere ud fra planet af kvantetyngde - det eneste niveau hvorfra den klassiske tyngde kan kontrolleres. Målestokken for kvantetyngde er Planck skalaen - som er målestokken for Super Unification, hvor tyngdekraften forenes med de andre grundlæggende kræfter og bliver til det forenede felt (se skemaet). Her kan man se at evnen til at fungere på planet af kvantetyngdekraften indikerer evnen til at fungere på planet af det forenede felt - hele feltet af Naturens Lov. Derfor kan vi sige at den voksende beherskelse af tyngdekraften som det ses i Yogisk Flyvning virkelig indikerer en voksende beherskelse af alle naturens love. Det er fra det mest grundlæggende og kraftfulde niveau af det forenede felt - området som rummer hele Naturens Lov - at udøvelsen af Yogisk Flyvning opliver en uovervindelig kohærens i den kollektive bevidsthed og skaber dermed uovervindelighed for landet.