Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Effekten på krig >>
Effekten på terrorisme 
Effekten på Verdensfred 
Effekten på kriminalitet 
Effekten på økonomisk vækst 
Effekten på regeringens resultater 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Effekten på krig

De fredsskabende meditations gruppers evne til at mindske krig er blevet analyseret i mange undersøgelser. Resultaterne skabt af grupper der har været forsamlet midlertidigt (i nogle uger eller måneder), har været gennemgående positive - med næsten øjeblikkelige fald i antallet af krigsdræbte med et gennemsnit på 70%. Resultaterne fra en langtids varende gruppe, se herunder. Der vises et par eksempler:

Reduceret krigsførelse i Libanon - plus forbedringer
i kriminalitet, ildebrande, ulykker og aktiemarkedet
på Filippinerne, i USA og Indien
 

En "dag for dag" undersøgelse af en to-måneders forsamling i Israel i august og september 1983 viste at på dage hvor antallet af deltagere i en fredsskabende forsamling ("TM Gruppe Størrelse,") var høj, faldt intensiteten i krigen i nabolandet Libanon markant. Når antallet af deltagere var højt så faldt antallet af krigsdræbte i Libanon med 76% (p<.0001). [Det matematiske udtryk p<.0001 angiver at som et resultat af en matematisk analyse er chancen for at dette resultat kan tillægges en tilfældig variation i kampenes intensitet mindre end 1 ud af 10.000. Dette udtrykker et meget højere niveau af sikkerhed på forsøgsresultatet, end det der er typisk i samfundsvidenskaberne.]

Den samme undersøgelse viste også forbedringer i en lang række samfundsmæssige indikatorer - inklusiv kriminalitet, traffik uheld, ildebrande og aktiemarkedet. Disse forskellige områder har almindeligvis ingen korrelation (man kan ikke forudsige aktiemarkedet ved f.eks. at holde øje med kriminalitets statistikkerne). Det faktum at de alle udviste forbedringer samtidigt - i sammenhæng med et øget antal af deltagere i meditationsgruppen - indikerer meget kraftigt at de fredsskabende forsamlinger udstråler en generel indflydelse af harmoni og kohærens i hele samfundet, som kan måles på mange forskellige måder. Figuren herover illustrerer en yderst signifikant sammenhæng mellem de daglige variationer i antallet af deltagere i den fredsskabende forsamling og de daglige forandringer i et sammensat 'livskvalitets index' som målte alle de variable faktorer samlet - krig, kriminalitet, ildebrande, ulykker og aktiemarkedet. Korrelationen er så stærk at den kan ses bare ud fra de indplottede data - altså selv uden matematisk analyse.

Denne undersøgelse blev accepteret til udgivelse i det mest anerkendte tidsskrift der beskæftiger sig med videnskabelige undersøgelser omkring fred (Journal of Conflict Resolution 32: 776-812, 1988).

Reduceret krigsførelse i Libanon
på Filippinerne, i USA og Indien
 

Denne undersøgelse er en gentagelse af de krigsformindskene resultater der blev fundet i Libanon i den foregående undersøgelse. Denne gang kiggede forskerne ikke bare på en fredsskabende forsamling, men på syv forsamlinger efter hinanden (93 dage i alt) over en to-års periode i løbet af toppunktet på den næsten kontinuerlige krig i Libanon. Nogle af forsamlingerne var ret små, men til gengæld ret tæt på (én i selve Libanon og én i nabolandet Israel). Nogle af forsamlingerne var store (6.000-8.000) og langt væk (Holland og USA). Ud fra en vurdering af størrelse og afstand var alle disse forsamlinger i teorien store nok til at have en effekt på krigshandlingerne. Undersøgelsen er specielt markant fordi den fortsatte krig i Libanon var en kombination af konventionel krig, guerilla krig og terrorisme. I en sammenligning mellem alle dagene i denne 841-dages undersøgelse, skete følgende i de 93 dage de fredsskabende forsamlinger foregik:

  • krigsrelaterede dødsfald faldt med 71% (p < 10-10)
  • krigsrelaterede sårede faldt med 68% (p < 10-6)
  • niveauet af krigshandlinger og anden konflikt faldt
    med 48% (p < 10-8)
  • samarbejde mellem fjender blev øget med 66% (p < 10-6).

Disse fire resultater blev kombineret for at skabe et sammensat Fred/Krigs index for Libanon for perioden juni 1983 til august 1985 (se skemaet herover). I hver af de syv forsøgs perioder viste anvendelsen af tids serie analyse markante fremskridt mod fred. Og fordi antallet af dage i undersøgelsen var så stort og fordi en markant mindskelse af krig blev gentaget syv på hinanden følgende gange blev resultatet yderst markant og sandsynligheden for at det samlede resultat skulle være forårsaget tilfældigt var næsten lig nul - mindre end én ud af 10-19 (p< .00000000000000000001), hvorved den fredsskabende effekt af grupper af mediterende er det mest grundigt etablerede fænomen i hele de samfundsmæssige videnskabers historie. (undersøgelsen er accepteret til akademisk publicering, i trykken).