Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Effekten på krig 
Effekten på terrorisme 
Effekten på Verdensfred 
Effekten på kriminalitet 
Effekten på økonomisk vækst 
Effekten på regeringens resultater >>
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Effekten på regeringens resultater

Udover den markante effekt på kriminalitet, krig, terrorisme, og økonomisk nød, må fredsskabende grupper også kunne forbedre regeringers resultater. I Maharishi Mahesh Yogi's regerings teori forklarer han at hvis et lands kollektive bevidsthed er fyldt med stress og uorden så vil regeringen afspejle denne stress og uorden i sine beslutninger og handlinger. Dette forklarer hvorfor gode folk nogle gange bliver valgt, men efterfølgende finder, at de ikke kan realisere de mål, som de annoncerede i deres valgkamp. Regeringen er en afspejling af landets kollektive bevidsthed. Befolkningen som helhed får den regering den fortjener.

Forbedret kohærens i regeringen og
forbedrede internationale relationer
 

Effekten af de fredsskabende grupper på regeringers resultater er blevet testet i en 8-årig undersøgelse som så nærmere på USA's og Sovjetunionens adfærd under den kolde krig. Undersøgelsen fulgte begge landes adfærd i relation til ændringer i antallet af deltagere i den langtids fredsskabende forsamling der var på Maharishi University of Management i Iowa, USA. De månedlige data om handlingerne i USA og Sovjetunionen blev indsamlet (og hver handling blev beskrevet som positiv eller negativ, harmonisk eller truende) af den uafhængige institution Zurich Project on East-West Relations.

I de måneder der fulgte efter perioder hvor den fredsskabende forsamling nåede op på 1.500 deltagere indikerede dataene fra Zurich Projektet en markant forbedring i USA's handlinger i forhold til Sovjetunionen (øvre graf). Når gruppens størrelse blev øget yderligere kunne det ses at Sovjetunionens handlinger overfor USA også blev bedre (nederste graf).

Når alle undersøgelserne over de fredsskabende grupper holdes sammen er konklusionen meget opmuntrende. Disse undersøgelser viser at disse grupper reducerer krig, terrorisme og kriminalitet, samtidig med at de også fremmer økonomisk vækst og forbedrer regeringens kohærens. Når fred skabes fra et tilstrækkeligt dybt niveau, med andre ord - fra det forenede felt, det dybeste niveau af naturens intelligens - så vil resultatet være positivt i alle retninger. Der findes ikke noget andet systematisk program, som er bekræftet igennem omfattende uafhængig videnskabelig forskning, der kan garantere at beskytte Danmark samtidig med at der skabes permanent fred i hele verden.

Referencer: Gelderloos P., Cavanaugh, K.L., & Davies, J.L. (1990). The dynamics of U.S.-Soviet relations, 1979-1986: Effects of reducing social stress through the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. In Proceedings of the American Statistical Association, Alexandria, VA(1990): American Statistical Association.