Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Effekten på krig 
Effekten på terrorisme 
Effekten på Verdensfred 
Effekten på kriminalitet >>
Effekten på økonomisk vækst 
Effekten på regeringens resultater 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Effekten på kriminalitet

De første undersøgelser på effekten af fredsskabende grupper var fokuserede på kriminalitet, hvilket også gjorde sig gældende for det sidst afholdte store demonstrationsprojekt i Washington, DC. I ethvert samfund, hvor der ikke ligefrem er krig eller terrorisme tilstede, må kriminalitet betragtes som den mest uordnede og voldsomme forstyrrelse af freden. Hvis fredsskabende forsamlinger umiddelbart og direkte kan skabe kohærens og harmoni i verden, så må de helt sikkert kunne mindske kriminaliteten.

22 separate undersøgelser har demonstreret effekten af sådanne forsamlinger på kriminalitet. Fire af disse undersøgelser præsenteres her.

Mindsket kriminalitet i hovedstadsregionerne
på Filippinerne, i USA og Indien
 

De tre forskellige demonstrationer der er kombineret i dette skema viser at store fredsskabende grupper pålideligt har reduceret kriminalitet i hovedstæder over hele jorden. I alle tre tilfælde var gruppen samlet i en periode på nogle uger eller måneder og kriminaliteten faldt markant under de niveauer, der var i forvejen. Tidsserie analyse viste, at dette fald ikke kunne forventes ud fra andre årsagsfaktorer, og kunne heller ikke forklares ud fra vejret, årstidsrytmerne eller forandringer i politistyrkerne. Og eftersom to af de tre grupper bestod af vesterlændinge der besøgte byer i Asien kan vi endvidere konkludere at de fredsskabende grupper tilsyneladende fungerer på et så grundlæggende niveau, at alle politiske, kulturelle eller etniske forskelle er blevet transcenderet.

Referencer: [For Manila og New Delhi]: The Journal of Mind and Behavior, 8, 67-104. [For Washington, DC:] The Journal of Mind and Behavior, 9, 457-485.


Mindskelse af voldelig kriminalitet i Washington, D.C.
 
Et nationalt demonstrations project der blev afholdt i Washington, D.C. fra 7. juni til 30. juli, 1993, havde til mål at teste en fredsskabende gruppes effektivitet med hensyn til at mindske kriminaliteten som den måles af den såkaldte FBI Uniform Crime Statistics.
I det meget nøje kontrollerede eksperiment voksede en forsamling af eksperter i Transcendental Meditation fra 800 til 4000 i løbet af en to måneders periode. Selvom mængden af voldsom kriminalitet stødt var gået opad i løbet af de første fem måneder af året og selvom voldsom kriminalitet sædvanligvis når sit højdepunkt i de varmeste måneder så vendte billedet alligvel kort efter at undersøgelsen startede. Under en næsten rekord sommer med hedebølge begyndte den voldsomme kriminalitet at falde og fortsatte med at falde indtil eksperimentet sluttede (det maksimale fald var på 23.6%), derefter begyndte det at stige igen. Sandsynligheden for at dette resultat kunne tillægges tilfældige variationer i kriminalitets niveauet var mindre end 2 ud af en milliard (p < .000000002). Faldet i kriminaliteten kunne ikke skyldes andre mulige årsager, som forudgående årsagsfaktorer, temperatur, nedbør, weekends, og politi og samfundsforanstaltninger imod kriminalitet (Social Indicators Research 47: 153-201, 1999).