Forside 
Hvad er planen for at skabe et Uovervindeligt Damark 
Hvordan du kan deltage 
Videnskabeligt grundlag for Uovervindelighed 
Maharishi's Forsvarssystem baseret på det Forenede Felt 
Hvorfor er denne forskning blevet accepteret af uafhængige forskere? 
Effekten på krig 
Effekten på terrorisme >>
Effekten på Verdensfred 
Effekten på kriminalitet 
Effekten på økonomisk vækst 
Effekten på regeringens resultater 
Verdensfredens Globale Land 
Uovervindelighed for alle lande 

 
Udvalgte referencer 
Anbefalinger fra uafhængige eksperter 

 
Yderligere oplysninger
Kontakt os
 
  

Effekten på terrorisme

Almindeligvis er der ikke noget enkelt land, som hele tiden er udsat for terroristangreb. Derfor er den eneste måde hvorpå man kan undersøge om terrorismen bliver mindre, at kaste sig ud i en undersøgelse af global størrelse. På den globale skala er terrorist angreb almindelige og det er muligt at påvise fald forbundet med fredsskabende forsamlinger.

72% fald i terrorisme i hele verden
 

Den såkaldte 'Rand Corporation', en uafhængig tænketank, tilvejebragte data om terrorist angreb rundt omkring i verden (på grund af de meget bredt fluktuerende karakteristika forbundet med terrorisme data blev der udført den såkaldte tids serie analyse).
En undersøgelse af de tre største fredsskabende forsamlinger der nogen sinde er afholdt i vesten, hvor man sammenlignede de uger hvor forsamlingerne fandt sted med alle andre uger i en to-årig undersøgelse viste en reduktion på 72% over hele verden i dødsfald og sårede forårsaget af terrorisme. Når antallet af fredsskabende eksperter nærmede sig eller oversteg 7.000 i løbet af disse tre meget store forsamlinger, indtraf der også et markant fald indenfor internationale konflikter af alle slags. Undersøgelsen anvendte tids-serie-analyse for der igennem at eliminere muligheden for, at dette markante fald skyldtes en allerede eksisterende cyclus, trend, forskydninger i dataene, eller årstidsmæssige indflydelser (Journal of Offender Rehabilitation, under trykning).